La 29 noiembrie 2019 se împlinesc 4 de ani de la inaugurarea Ansamblului Brâncovenesc de la Potlogi, ce a fost restaurat și modernizat prin Programul Operațional Regional (POR) 2007 - 2013 - Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. Domeniul major de intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe.

            Restaurarea curţii domneşti de la Potlogi s-a înscris pe linia restituirilor culturale dedicate marelui voievod şi domn, ziditor de neam şi ţară. Constantin Brâncoveanu a domnit 26 de ani, din 1688 până în tragicul an 1714, fiind printre cei mai importanţi domnitori ai Ţării Româneşti, situându-se după Mircea cel Bătrân (32 ani), ca durată de timp în domnie. Dincolo de întinderea ca timp, domnia sa a însemnat o perioadă de echilibru şi cumpătare, de balans între marile puteri europene, dar şi de prosperitate a ţării, în ciuda obligaţiilor tot mai mari impuse de Imperiul Otoman.

            De la deschidere şi până în prezent, 48.791 de vizitatori au trecut pragul acestei importante ctitorii brâncoveneşti, an de an, turiştii fiind tot mai mulţi.

            Restaurarea şi repunerea în circuitul cultural şi turistic a Palatului Brâncovenesc de la Potlogi a fost şi este o prioritate a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, constituind un reper cultural major la nivel regional şi naţional.

 ANSAMBLUL BRANCOVENESC POTLOGI LOCALITATEA POTLOGI4